เจตจำนงของเพอร์ม่า

นวัตกรรมสิ่งทอเพื่อโลกที่ดีขึ้นและยั่งยืน

          เราจึงมีความมุ่งมั่นในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ตั้งอยู่บนพื้นฐานของนวัตกรรมอย่างเพื่อการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด นั่นหมายถึง ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของเราไม่เพียงแค่ดีต่อผู้ใช้เท่านั้น ยังต้องดีต่อโลกของเราด้วย

          “นวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน และลดผลกระทบที่จะเกิดแก่ธรรมชาติ ผู้คน และวัฒนธรรมให้มากที่สุดรวมไปถึงการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่ามองหาพลังงานทดแทน เพื่อความยั่งยืนอย่างแท้จริง”

002_r4