กลุ่มลูกค้าของเรา

          เรามีผลิตภัณฑ์กรรมครอบคลุมในทุกระบวนของอุตสาหกรรมสิ่งทอ เริ่มต้งแต่วัตถุดิบ เส้นใย เส้นด้าย ไปจนถึงผ้าสำเร็จ เพื่อให้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอในทุกๆแขนง ไม่ว่าจะเป็น สิ่งทอเสื้อผ้า ของใช้ในครัวเรือน ยานยนต์ กีฬา ชุดผู้เชี่ยวชาญ ไปจนถึงสิ่งทอที่ใช้ทางการแพทย์  ฯลฯ

textile solution perma healca jk group