สิ่งทอ Perma Fibre ช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วย

สภากาชาดไทย perma

จากผลการวิจัยของสภากาชาดไทย ที่ทดสอบโดยให้ผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ทดลองใช้ผ้าที่มีนวัตกรรม Perma Fibre เทียบกับผู้ป่วยที่ใช้ผ้าทั่วไป พบว่า แผลของผู้ป่วยที่ใช้ผ้า Perma Fibre มีการฟื้นตัวดีกว่า ผู้ป่วยที่ใช้ผ้าทั่วไป เนื่องจากผ้า Perma Fibre มีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ที่เป็นสาเหตุของการเกิดผดผื่น เชื้อรา และการอักเสบบริเวณแผล จึงส่งผลให้แผลของผู้ป่วยนั้นสามารถฟื้นฟูจากสภาพเดิมได้ดีกว่าปกติ