ทำความรู้จัก "เพอร์มา"

บริษัท เพอร์มา คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทใหม่ในเครือ The JK Group ซึ่งมีประสบการณ์ด้านสิ่งทอเป็นเวลามากกว่า 40 ปีในไทย ได้เริ่มดำเนินกิจการเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 และเป็นที่รู้จักเรื่องเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจสิ่งทอ บริษัทเพอร์มา ได้พัฒนา PERMA™ ซึ่งเป็นเส้นใยสังเคราะห์ที่ฝังแน่นไปด้วยนาโนซิงค์ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีฤทธิ์ต้านจุลชีพที่คงทนและถาวร โดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเป็นหัวใจหลักในการผลิต เส้นใยนี้ยังสามารถทำจากขวดพลาสติกรีไซเคิลโดยที่มีคุณสมบัติต้านจุลชีพเช่นเดียวกัน PERMA™มีคุณสมบัติเหมือนเส้นใยสังเคราะทั่วไป แต่มีความแตกต่างพิเศษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม PERMA™จึงเป็นวัสดุที่เพิ่มมูลค่าของสินค้า ตอบสนองผู้ที่ต้องการลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ตอบสนองผู้คนที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น พวกเราจะไม่หยุดพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของตลาด

ประธานบริหาร คุณไชยศ รุ่งเจริญชัย เป็นทายาทรุ่นที่ 3 ของตระกูลที่มีความผูกพันกับธุรกิจอุตสาหกรรมสิ่งทอและการค้าผ้า และยังดำรงตำแหน่งนายกสมาคมอุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2016 จนถึง สิงหาคม 2020 บริษัท เพอร์มา คอร์ปอเรชั่นดำเนินธุรกิจในเชิงสร้างสรรค์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การพัฒนานวัตกรรมสิ่งทอของเพอร์มาจึงคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเสมอ ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจเหล่านี้พวกเราหวังอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันให้ลูกหลานในอนาคตมีสังคมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สุดท้ายอีกหนึ่งเป้าหมายของพวกเราคือมุ่งมั่นทำการวิจัยและพัฒนาสิ่งทอ รวมถึงคิดค้นนวัตกรรมใหม่ที่ทรงคุณค่าต่อวงการสิ่งทอ

ความยั่งยืน

บริษัท เพอร์มา คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พวกเรามุ่นมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดมาพัฒนาเป็นสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การร่วมมือกับองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคม

ร่วมมือกับองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม

ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลดภาระด้านสิ่งแวดล้อม

การสร้างแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่มีส่วนช่วยในสังคม

การพัฒนาและเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนช่วยในด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

บริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมั่นใจในความปลอดภัยและถูกสุขอนามัย

การันตี ด้วยรางวัลคุณภาพ

บริษัท เพอร์มา คอร์ปอเรชั่น จำกัด การันตีความเป็นหนึ่งในด้านนวัตกรรมสิ่งทอด้วยรางวัล โดยได้รับรางวัลอินเตอร์เนชั่นเนล อินโนเวชั่นอวอร์ด (International Innovation Awards)ในปี2017 อันเป็นรางวัลจากสถาบันเอ็นเตอร์ไพรส์ เอเชีย องค์กรที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการในทวีปเอเชีย นอกจากนี้ในปี 2018 ยังชนะรางวัลธุรกิจสีเขียว(Asia Responsible Enterprise Awards) ตามด้วยปี 2020 ได้รางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 (Seven Innovation Awards) บริษัทได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ผลิตสิ่งทอที่มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยและทั่วเอเชีย พวกเราจะมุ่งมั่นอย่างแข็งขันต่อไปเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีเยี่ยมไปถึงระดับสากลและที่สำคัญบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

"เพอร์มา" ส่งต่อสิ่งดี ๆ สู่สังคม