Perma Thailand Textiles

  • Post author:
  • Post category:ไม่มีหมวดหมู่

Perma (เพอร์ม่า) ได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนาเชิงวิชาการทางธุรกิจ “สิ่งทอไทยล้ำหน้า ร่วมพัฒนาด้วยนวัตกรรม” โดยนำเทคโนโลยีนาโนซิงค์ไปแสดงภายในงานให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานได้ชมกัน

ภาพบรรยากาศภายในงาน