นวัตกรรม "เพอร์มา"

ทีมวิจัยและพัฒนาของเราเลือกใช้นาโนซิงค์ออกไซด์ในรูปแบบของ masterbatch เป็นวัตถุดิบหลักและนำไปผสมกับเมล็ดพลาสติกเพื่อนำไปฉีดเป็นเส้นใยพอลิเมอร์โดยเราเลือกใช้วิธีการอัดรีด (Extrusion) ในการผลิตเส้นใยจากกระบวนการผลิตที่ผสมผสาน“นาโนซิงค์”ให้เข้าไปฝังตัวแน่นอยู่ในเส้นใยทำให้เส้นด้ายของเราเป็นเส้นใยที่มีคุณสมบัติพิเศษและคงประสิทธิภาพอย่างถาวรและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากไม่มีการปนเปื้อนของ“นาโนซิงค์”ออกไปสู่สิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการผลิตซึ่งแตกต่างจากการเคลือบเส้นใยที่นิยมใช้กัน ณ ปัจจุบัน

จากการใช้นาโนเทคโนโลยีมาพัฒนาเป็นวัตถุดิบในการทำเส้นใยและองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตแบบอัดรีดที่ต้องใช้ความชำนาญทำให้เราสามารถผลิตเส้นใยและเส้นด้ายที่มีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus และ Klebsiella pneumoniae ได้อย่างถาวรซึ่งเชื้อแบคทีเรียทั้งสองชนิดเป็นสาเหตุของกลิ่นไม่พึงประสงค์โรคผิวหนังโรคภูมิแพ้และโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจคุณสมบัติดังกล่าวได้รับการรับรองจากศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอมาตรฐานสากล

รับรองโดยหน่วยงานตรวจสอบระดับสากล

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอของเพอร์มาที่มีประสิทธิภาพยับยั้งการเจริญเติมโตของเชื้อแบคทีเรียต่อเนื่องตลอดอายุการใช้งาน ถูกวิจัยและพัฒนาด้วยเทคนิคเฉพาะของเพอร์มา ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานตรวจสอบระดับสากล มีการตรวจสอบคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติมโตของเชื้อแบคทีเรียโดย SGS หนึ่งในห้องปฏิบัติการชั้นนำของโลกที่ใช้มาตราฐานการทดสอบเชิงปริมาณ (AATCC100) สำหรับตรวจแบคทีเรียชนิดร้ายอย่าง เคลบเซลลา นิวโมเนีย (Klebsiella pneumoniae) ได้มากกว่า 97.31% และยับยั้งแบคทีเรีย สแตฟิโลค็อกคัส (Staphylococcus aureus) ได้มากถึง 99.94% นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI) ว่าสิ่งทอของเพอร์มามีประสิทธิภาพด้านแบคทีเรียที่ยาวนานแม้หลังซักถึง 150 ครั้ง

ประสิทธิภาพต้านแบคทีเรีย โดยเทคนิคเฉพาะ

เพอร์มา คือ เส้นใยโพลีเอสเตอร์ที่มีนาโนซิงค์ไดร์ออกไซด์ฝังตัวอยู่ในระดับโมเลกุล ต่างกับวิธีการเคลือบปกติทั่วไป การฝั่งนาโนซิงค์ไปในใยผ้าทำให้มีประสิทธิภาพยับยั้งแบคทีเรียตั้งแต่ภายใน ซึ่งได้ผลดีมากกว่าการเคลือบบนพื้นผิวภายนอก เทคนิคนี้ทำให้ประสิทธิภาพต้านแบคทีเรียคงทนกับผลิตภัณฑ์ตลอดอายุการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ของเรายังสอดคล้องกับ INTERTEK JIS (มาตราฐานอุตสหกรรมญี่ปุ่น)และมาตรฐานอื่น ๆ ในระดับสากล

ดีต่อสุขภาพ สวมใส่สบาย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สิ่งทอของเพอร์มาเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เราใช้วิธีการอัดรีดนาโนซิงค์เข้าไปในเส้นใยผ้าดีกว่าวิธีการเคลือบปกติทั่วไป ด้วยเทคนิคการฝังตัวเข้าไปในใยผ้าหลังการซักไม่ทำให้เกิดการหลุดลอก ต่างกับวิธีการเคลือบ ดังนั้นตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการซักฟอกเองที่บ้านไม่ทำให้เกิดการรั่วไหลลงสู่น้ำและไม่เกิดผลเสียต่อระบบนิเวศธรรมชาติ

วัตถุดิบต้านแบคทีเรีย สารพัดประโยชน์

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอของเพอร์มาที่มีประสิทธิภาพยับยั้งการเจริญเติมโตของเชื้อแบคทีเรียถาวรถูกสร้างขึ้นด้วยเทคนิคเฉพาะของเพอร์มา มีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus และ Klebsiella pneumoniae เป็นสาเหตุของกลิ่นไม่พึงประสงค์ โรคผิวหนัง โรคภูมิแพ้ และโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติป้องกันรังสี UV อีกด้วย วัตถุดิบทำให้เนื้อผ้าแห้งเร็ว สามารถรักษาความสะอาดและกักเก็บความชุ่มชื้นของผิว

เทคโนโลยีนาโนซิงค์

เทคโนโลยีบีบอัดนาโนซิงค์ไดออกไซต์ เข้าไปในเส้นใยอย่างสม่ำเสมอ

ทำให้สารนาโนซิงค์ไดออกไซต์ไม่หลุดลอกระหว่างการซักล้างและไม่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศหรือสิ่งแวดล้อม

ผลการรับรองคุณภาพของสินค้า

เทคโนโลยีการฝังตัวของอนุภาค “นาโนซิงค์” ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์สิ่งทอของเพอร์มาได้รับการรับรองประสิทธิภาพจากองค์กรชั้นนำของโลกทางด้านการตรวจสอบการทดลองอย่าง SGS, Intertek และ KAKEN รวมไปถึงได้รับรองประสิทธิภาพจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย(THTI) อีกด้วย ซึ่งยืนยันถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สิ่งทอของเพอร์มาได้อย่างดี ในเรื่องการยับยั้งการเจริญเติมโตของเชื้อแบคทีเรีย อันเป็นสาเหตุของกลิ่นอับไม่พึงประสงค์และเป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพหลายๆด้าน

  • ผลการทดสอบการยับยั้งแบคทีเรียบนสิ่งทอสำเร็จขององค์กรระดับโลกทางด้านการทดสอบอย่าง SGS ซึ่งยืนยันว่า ผลิตภัณฑ์สิ่งทอของเพอร์มา มีประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรียชนิดร้ายแรงอย่าง เคลบเซลลา นิวโมเนีย ได้มากกว่า 97.31% และยับยั้งแบคทีเรีย สแตฟิโลค็อกคัสได้มากถึง99.94%
  • ผลการทดสอบจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย(THTI)ยืนยันแล้วว่าสิ่งทอของเพอร์มามีประสิทธิภาพยับยั้งแบคทีเรียที่ยาวนาน และยังคงประสิทธิภาพแม้หลังซักถึง 150 ครั้ง