Cytotoxicity band

Cytotoxicity ความเป็นพิษต่อเซลล์คืออะไรสำคัญอย่างไร

การทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ หรือการทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ (Cytotoxicity) คือ การทดสอบความปลอดภัย ตามข้อกำหนด ISO10993 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ISO13485 เป็นมาตรฐานที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ ระดับสากลที่การแพทย์ทั่วโลกยอมรับ เพื่อสร้างความมั่นใจว่า เครื่องมือการแพทย์ใดๆ ที่ผ่านการทดสอบ Cytotoxicity นี้จะสามารถใช้ได้อย่างมั่นใจว่าปลอดภัยต่อเซลล์มนุษย์อย่างแน่นอน

Perma Innovation ผู้นำทางด้านนวัตกรรม เพื่อชีวิตที่ดีกว่าได้คิดค้น นวัตกรรม Perma Nano Zinc นวัตกรรมเส้นใยที่ฝัง Nano Zinc สารต้านจุลชีพขนาดเล็กๆ เข้าไปในเส้นใยจนเป็นเนื้อเดียวกัน ด้วยกรรมวิธี Polymerization ทำให้เกิดคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อราอย่างถาวร และผ่านการทดสอบความปลอดภัย Cytotoxicity ที่การแพทย์ทั่วโลกยอมรับ

Cytotoxicity ความเป็นพิษต่อเซลล์ที่ทดสอบเป็นอย่างไร

การทดสอบ Cytotoxicity ที่ทางเพอร์มาได้รับการทดสอบคือวิธี ISO10993-5 : 2009  ใช้การสกัดจากตัวอย่างของ Perma Nano Zinc ตั้งแต่ 100% จนถึง 25%  แล้วได้ผลสรุปว่าไม่พบเซลล์ที่แตก หรือการลดจำนวนของเซลล์ลงเลย ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า ผ้าจากเส้นใย Perma Nano Zinc ไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์มนุษย์ 

สามารถพูดได้เลยว่าผ้าจากเส้นใย Perma Nano Zinc มีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อได้โดยที่ไม่ทำร้ายเซลล์ของมนุษย์เองด้วย เป็นการปกป้องอย่างเหนือชั้นจากนวัตกรรมของเพอร์มา และเพอร์มาเป็นรายแรกและรายเดียวที่ผ่านการทดสอบ Cytotoxicity ในประเทศไทย

Cytotoxicity ความไม่เป็นพิษสำคัญกับสิ่งทออย่างไร

เราคงรู้เเล้วว่าในอุตสหกรรมสิ่งทอในปัจจุบันใช้ผ้าที่มีคุณสมบัติ (Functional Textile) ไม่ว่าจะเป็นผ้ากันน้ำ ผ้าแอนตี้แบคทีเรีย ผ้าแอนตี้ไวรัส ผ้ากันแสง ล้วนเป็นผ้าเคลือบสารเคมีเพื่อเพิ่มคุณสมบัติพิเศษต่างๆ ซึ่งสารเคมีบางชนิดที่ใช้ มีความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิต และเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม เพราะเมื่อเป็นสารที่ใช้เคลือบ ก็มีโอกาสหลุดลอกหลังผ่านการใช้งาน เช่น การซํก สารเคลือบบนผ้าเหล่านั้นก็จะหลุดออกมาผ่านการใช้งานต่างๆ ในชีวิตประจำวันของเรา เข้าสู่ร่่างกายของเรา ไหลลงสู่น้ำธรรมชาติ เข้าสู่แหล่งอาหารในธรรมชาติ แหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต ซึ่งเป็นสาเหตุของอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทั้งหมด

แต่เพอร์มาได้คิดค้นนวัตกรรมเส้นใย Perma Fiber ที่ใช้สักกะสี (Zinc) ที่เป็นสารที่เราต้องการฝังลึกลงเข้าไปในเส้นใยทำให้ไม่มีการหลุดลอกออกของสารเคมีและไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และผ่านการทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ Cytotoxicity รายแรกและรายเดียวในไทย จึงพูดได้ว่าเส้นใยของเพอร์มา มั่นใจปลอดภัยแน่นอน

มั่นใจได้อย่างไรว่า Perma ปกป้องปลอดภัยไม่เป็นพิษต่อเซลล์จริงๆ

Perma Innovation เราเป็นบริษัทผู้นำด้านนวัตกรรม คิดค้นวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า และด้วยประสบการณ์ด้านสิ่งทอกว่า 40 ปี เราจึงเห็นถึงปัญหาเชิงลึกของวงการสิ่งทอและได้เข้ามาช่วยแก้ปัญหาของตลาดสิ่งทอเหล่านั้น ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ สิ่งทอที่มีคุณสมบัติ (Functional Textile) ที่ต้านทานเชื้อโรค มักจะมีความเป็นพิษต่อเซลล์มนุษย์และเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม เราจึงพัฒนาเส้นใยนวัตกรรมของเรา Perma Fiber ที่มี Perma Nano ZInc อยู่ภายในเข้ารับการทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ (Cytotoxicity Test) จากทางมหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิศกรรมชีวการแพทย์