Who We Are "PERMA" Innovation

ในวันที่สถานการณ์ของวงการสิ่งทออาจจะมาถึงทางตัน เมื่อสิ่งทอยังคงเป็นเส้นด้ายธรรมดา ประธานบริหาร คุณไชยศ รุ่งเจริญชัย เป็นทายาทรุ่นที่ 3 ของตระกูล เห็นถึงความต้องการของตลาดสิ่งทอ คือ ผ้าแอนตี้แบคทีเรีย แต่จากปัญหาที่พบสิ่งทอตามท้องตลาดสิ่งทอต้านแบคทีเรีย ใช้วิธีการเคลือบกันเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งปัญหาของการเคลือบทั้งหมดเนี่ย คือการใช้งานที่ค่อนข้างจำกัด คือ 10 ครั้ง 20 ครั้ง หรือแม้จะพัฒนามาจนถึง 50 ครั้ง ก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าคุณสมบัติจะคงเหลืออยู่เท่าไหร่ จำเป็นที่จะต้องส่งทดสอบเพื่อที่จะรู้ได้ แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามปัญหาที่ลึกไปลงไปมากกว่านั้นก็คือ สารเคลือบที่นิยมใช้กันมากนั้นเป็นโลหะหนัก เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม และเป็นพิษต่อเซลล์ของมนุษย์ ยิ่งผ่านการใช้งานสารที่ใช้เคลือบก็หลุดออก สู่สิ่งแวดล้อมและผิวของมนุษย์ซึ่งจะเข้าไปทำลายเซลล์  (Cytotoxicity) เพอร์มาที่เห็นถึงปัญหานี้ของตลาดสิ่งทอจึงคิดค้นนวัตกรรมเส้นใยออกมาเพื่อที่จะแก้ปัญหานั้น ได้ถือกำเนิดเป็นนวัตกรรมพิเศษอย่าง เส้นใยเพอร์มานาโนซิงค์ (Perma Nano Zinc) ที่มีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย และคงทนถาวร เพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิต ยกระดับนวัตกรรมวงการสิ่งทอ และดำเนินการควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เพอร์มา คอร์เปอเรชั่น บริษัทด้านนวัตกรรม ที่เติบโตมากจาก The JK Group ที่มีความเชี่ยวชาญด้านสิ่งทอเป็นเวลา มากว่า 40 ปีในไทย
เพอร์มาได้ริเริ่มทุกอย่างในปี พ.ศ.2559 นำนวัตกรรมเส้นใยพิเศษ เพอร์มานาโนซิงค์ (Perma Nano Zinc) ที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและจุลชีพเล็กๆ ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีขั้นสูงระหว่าง Nano Technology และ Polymelization Technology เข้าด้วยกัน โดยจะบีบอัดซิงค์เข้าไปเป็นเนื้อเดียวกันกับเส้นใยทำให้เส้นใยของเพอร์มานั้นมีคุณสมบัติในตัวโดยไม่มีการหลุดลอกออกได้อย่างการเคลือบแบบทั่วไปที่ส่วนใหญ่นิยมใช้กัน

ผลักดัน Perma anti-microbial technology เพื่อใช้ช่วยส่งเสริมด้านสุขอนามัยและยกระดับคุณภาพชีวิต ปกป้องสิ่งแวดล้อมที่พวกเราทุกคนให้ความห่วงใย

เพื่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพที่จะสามารถเข้าไปเป็นกลไกสำคัญในการแก้ประเด็นปัญหาอย่างยั่งยืน

ก้าวไปข้างหน้า วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มสิ่งทอนาโนเทคโนโลยีโดยผู้ที่เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง

สร้างคู่ค้าที่ดี พันธมิตรทางการค้าที่ดีของเราช่วยส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า

เป็นผู้ริเริ่ม ในเทคโนโลยี “Extruded Nano Zinc Fiber”

เพื่อความยั่งยืน

บริษัท เพอร์มา คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พวกเรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดมาพัฒนาเป็นสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

SOCIAL CONTRIBUTIONS

การร่วมมือกับองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคม

ร่วมมือกับองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม

ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลดภาระด้านสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาและเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนช่วยในด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

บริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มั่นใจในความปลอดภัยและถูกสุขอนามัย

การันตีการได้รับความไว้วางใจส่งออกต่างประเทศทั่วโลก

นวัตกรรมของเพอร์มายังได้รับความไว้วางใจจาก หลากหลายประเทศทั่วทุกมุมโลก แล้วนวัตกรรมของเพอร์มาคืออะไร รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกเลย

ติดต่อเรา

บริษัท เพอร์มา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
311 ชั้น2 ซอยโชคชัยจงจำเริญ ถนนพระราม3 สาธุประดิษฐ์ 49  เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
โทร : +662-659-1999 | อีเมล : [email protected]