WHO WE ARE

บริษัท เพอร์มา คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทในเครือ The JK Group ซึ่งมีประสบการณ์ด้านสิ่งทอเป็นเวลามากกว่า 40 ปีในไทย   เริ่มดำเนินกิจการเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 และเป็นที่รู้จักเรื่องเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจสิ่งทอ บริษัทเพอร์มาได้พัฒนา PERMA™ ซึ่งเป็นเส้นใยสังเคราะห์ที่ฝังแน่นไปด้วยนาโนซิงค์ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีฤทธิ์ต้านจุลชีพที่คงทนและถาวร โดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเป็นหัวใจหลักในการผลิต เส้นใยนี้ยังสามารถทำจากขวดพลาสติกรีไซเคิลโดยที่มีคุณสมบัติต้านจุลชีพเช่นเดียวกัน  PERMA™มีคุณสมบัติเหมือนเส้นใยสังเคราะทั่วไป แต่มีความแตกต่างพิเศษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม PERMA™จึงเป็นวัสดุที่เพิ่มมูลค่าของสินค้า ตอบสนองผู้ที่ต้องการลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ตอบสนองผู้คนที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น พวกเราจะไม่หยุดพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของตลาด

ประธานบริหาร คุณไชยศ รุ่งเจริญชัย เป็นทายาทรุ่นที่ 3 ของตระกูลที่มีความผูกพันกับธุรกิจอุตสาหกรรมสิ่งทอและการค้าผ้า และยังดำรงตำแหน่งนายกสมาคมอุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2016 จนถึง สิงหาคม 2020  บริษัท เพอร์มา คอร์ปอเรชั่นดำเนินธุรกิจในเชิงสร้างสรรค์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การพัฒนานวัตกรรมสิ่งทอของเพอร์มาจึงคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเสมอ ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจเหล่านี้พวกเราหวังอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันให้ลูกหลานในอนาคตมีสังคมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สุดท้ายอีกหนึ่งเป้าหมายของพวกเราคือมุ่งมั่นทำการวิจัยและพัฒนาสิ่งทอ รวมถึงคิดค้นนวัตกรรมใหม่ที่ทรงคุณค่าต่อวงการสิ่งทอ

เพื่อความยั่งยืน

บริษัท เพอร์มา คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พวกเรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดมาพัฒนาเป็นสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

SOCIAL CONTRIBUTIONS

การร่วมมือกับองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคม

ร่วมมือกับองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม

ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลดภาระด้านสิ่งแวดล้อม

การสร้างแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่มีส่วนช่วยในสังคม

การพัฒนาและเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนช่วยในด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

บริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มั่นใจในความปลอดภัยและถูกสุขอนามัย

ติดต่อเรา

บริษัท เพอร์มา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
311 ชั้น2 ซอยโชคชัยจงจำเริญ ถนนพระราม3 สาธุประดิษฐ์ 49  เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
โทร : +662-659-1999 | อีเมล : [email protected]