Perma Graphene - Perma Innovation -Perma Corporation
Perma Graphene - Permanent Function
Perma Graphene - Thermal Management
Perma Graphene - Far Infrared
Perma Graphene - Anti Static

กราฟีน (Graphene)

กราฟีนคือวัสดุที่เป็นส่วนหนึ่งของแกรไฟต์ (ไส้ดินสอ) คือการเรียงตัวของอะตอมคาร์บอนในรูปแบบโครงสร้างหกเหลี่ยม และเรียงตัวกันเพียงชั้นเดียวเท่านั้น คุณสมบัติอย่างแรกของกราฟีนจึงเป็นความบางและโปร่งใส กราฟีนไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ต้องส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเท่านั้น ถึงจะมองเห็นเป็นเยื่อบางๆ ที่อาจจะแผ่กว้างหรือซ้อนทับกันคล้ายกับกระดาษยับๆ และกราฟีนยังสามารถนำมาพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม
Perma - Graphene -Function

Graphene ในเส้นใยผ้ามีคุณสมบัติอะไรบ้าง

Perma Graphene - Thermal Management

PERMA นำ Graphene มาผสมในขั้นตอนการผลิตเส้นใย
ทำให้ผ้ามีคุณสมบัติ (Functional Textile) ในการยับยั้งแบคทีเรีย, ป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์,
ระบายความอับชื้น, เร่งอัตราการระเหย
ของเหงื่อ, จัดการอุณหภูมิ ความร้อน – เย็น ได้ดี
“คือ กระจายความร้อนออกเมื่อรู้สึกร้อน
ช่วยกักเก็บความร้อนเมื่อรู้สึกหนาว  “

อย่างคงทนถาวรตลอดอายุการใช้งาน โดยไม่มีการหลุดลอกของสารเคมี
ทำให้มีความปลอดภัย 
ต่อผู้ใช้งาน 

Graphene ในอุตสาหกรรมอื่น ?

Perma Materials for life - Aerospace Graphene Composite

Aerospace Graphene Composite

Graphene ใช้เพิ่มความแข็งแรง และทนทาน ให้กับส่วนประกอบของ เครื่องบิน ยานอวกาศ

Perma Materials for life - Rubber

Rubber

หาก Graphene ผสมรวมเข้ากับยางรถยนต์ เพิ่มความแข็งแรง แต่ยังคงความยืดหยุ่น และลดการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ได้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่  มีความจำเป็นอย่างมากสำหรับรถ EV

Perma Materials for life - Battery

Battery

แบตเตอรี่ที่ทำจาก Graphene สามารถกักเก็บปริมาณไฟฟ้าได้มากกว่า และยังมีความเร็วในการชาร์จและปล่อยกระแสไฟได้ ที่มากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปเช่นกัน

Perma Materials for life - Solar Cells Panel

Solar Cells Panel

Graphene มีความสามารถในการนำไฟฟ้าได้อย่างดีเยี่ยม จึงทำให้การแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนที่ป็นกลไกในการ ผลิตกระแสไฟฟ้ามีประสิทธิภาพ

Perma Materials for life - Printed Circuit Board (PCB)

Printed Circuit Board (PCB)

Graphene ใช้เป็นตัวนำไฟฟ้าได้ดีกว่าทองแดง
10 เท่า

Perma Materials for life - Medical (Drug Delivery)

Medical (Drug Delivery)

ทางการแพทย์นำ Graphene ไปช่วยในระบบนำส่งยา ที่สามารถควบคุมให้  ปลดปล่อยยาออกมาในปริมาณที่กำหนด

“GRAPHENE” นวัตกรรมสิ่งทอคุณสมบัติพิเศษ เส้นใยที่สามารถควบคุมอุณหภูมิในร่างกายได้ หากสนใจสินค้าของเรา คลิก