Why Perma Nano ZInc

ซิงค์ (Zinc) เป็นแร่ธาตุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ครีมกันแดด และเครื่องสำอางที่ผ่านการรับรองโดย FDA ตั้งแต่ปี 1940

นาโนซิงค์ (หรือที่เรียกว่าอนุภาคนาโนซิงค์) มีความบางกว่าเส้นผมมนุษย์ถึง 1,000 เท่า และมีประสิทธิภาพสูงกว่าซิงค์ออกไซด์ทั่วไป

นาโนซิงค์ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าซิงค์ทั่วไปในการต่อต้านจุลินทรีย์ในวงกว้าง ปิดกั้นรังสียูวี และปกป้องและปรับสีผิว

Perma Technology

COATED

เทคโนโลยีการเคลือบเส้นใยอย่างชั่วคราว

การเคลือบสารต้านแบคทีเรียมีการหลุดลอกออกมาทุกครั้งหลังซัก

PERMA

เทคโนโลยีบีบอัด
นาโนซิงค์เข้าไปในเส้นใยอย่างสม่ำเสมอ

สารนาโนซิงค์ไม่หลุดลอกระหว่างการซักล้างและไม่มีผล
กระทบต่อระบบนิเวศหรือสิ่งแวดล้อม

Product Features

บริษัท เพอร์มา คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทฯ นวัตกรรมไทย ผ่านการคิดค้นวิจัย และพัฒนาด้วยเทคโนโลยีใหม่โดยการนำอนุภาค “Perma Nano Zinc” ซึ่งเป็นอนุภาคที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย และไวรัส ด้วยเทคนิค Extrusion Nano Zinc  ฝังตัวเข้าไปในเส้นใยสิ่งทอแทนวิธีการเคลือบบนเส้นใยแบบทั่วไป จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ Perma มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและไวรัส คงทนถาวรตลอดอายุการใช้งาน โดยได้รับการรับรองประสิทธิภาพการป้องกันเชื้อแบคทีเรียและไวรัส จากหลากหลายสถาบัน  อาทิเช่น สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, Intertek, Kaken, SGS, BOKEN และและผ่านมาตรฐานการทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ (Cytotoxicity) จากมหาวิทยาลัยมหิดล

Perma-function-Permanent

มีประสิทธิภาพที่มั่นคงและยาวนานตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอของเพอร์มาที่ใช้เทคโนโลยีฝังนาโนซิงค์ในเส้นใย ทำให้ประสิทธภาพคงทนถาวร ไม่หลุดลอกหลังการซักล้างและยังคงประสิทธิภาพยาวนานตลอดอายุการใช้งาน โดยมีการทดสอบที่การซักมากถึง 150 ครั้ง โดยที่คุณสมบัติยังคงอยู่เหมือนเดิม

Perma-function-Anti-microbial

คุณสมบัติยับยั้งแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อรา อย่างยั่งยืน

เพอร์มาที่เลือกใช้ Zinc สารต้านจุลชีพในปริมาณที่เหมาะสม ที่มีประสิทธิภาพที่จะเข้าไปยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อรา ซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคร้ายต่างๆ และผลิตภัณฑ์ของเพอร์มานั้นดีต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ที่จะไม่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคอุบัติใหม่ในอนาคต

Perma-function-Anti-odor

ลดกลิ่นอับชื้นและกลิ่นไม่พึงประสงค์

ด้วยนวัตกรรมเฉพาะของเพอร์มาทำให้สิ่งทอของเพอร์มาแห้งเร็วและคายความชื้นได้ไว จึงช่วยลดปัญหาเรื่องกลิ่นอับชื้นและกลิ่นอับทีไม่พึงประสงค์ สร้างบุคลิกที่ดีและประสบการณ์ที่ดีในการดำรงชีวิตตลอดทั้งวัน

Cytotoxicity

ปลอดสารพิษ มั่นใจในความปลอดภัยต่อผู้ใช้

ผลิตภัณฑ์เพอร์มาผ่านการวิจัยและพัฒนาอย่างเข้มงวด ประกอบด้วยอนุภาคนาโนของซิงค์ที่ได้รับการรับรองความปลอดภัยตามมาตราฐานสากล ดังนั้นผลิตภัณฑ์ของเราไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์และเรามั่นใจในความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ และผ่านการทดสอบ ISO10993 การทดสอบระดับสูง ที่ยืนยันแล้วว่าผลิตภัณฑ์ของเพอร์มา ไม่เป็นพิษต่อเซลล์มนุษย์ (Cytotoxicity Approved)

Anti UV

คุณสมบัติป้องกัน UV

เทคโนโลยีการฝังนาโนซิงค์ในเส้นใยทำให้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอของเพอร์มามีคุณสมบัติป้องกัน UV ได้มากกว่า 40 UPF
(ค่ามาตรฐานอย่างน้อยต้องได้ถึง 30 UPF ซึ่งผลิตภัณฑ์ เพอร์มาสามารถทำได้กว่า 40 UPF)

Environmentally

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เพอร์ม่านาโนซิงค์ถูกฝังตัวอยู่ในเส้นใยระดับโมเลกุล จึงไม่มีการหลุดลอกออกไปกับน้ำในระหว่างการซักล้าง ดังนั้นผลิตภัณฑ์ของเพอร์ม่าเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศธรรมชาติ

Certificate and Lab Test