ยกระดับนวัตกรรมของเราเพื่อยกผลิตภัณฑ์สิ่งทอไปอีกระดับ

บริษัท เพอร์มา คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทฯ นวัตกรรมไทย ผ่านการคิดค้นวิจัย และพัฒนาด้วยเทคโนโลยีใหม่โดยการนำอนุภาค “Nano Zinc Oxide” ซึ่งเป็นอนุภาคที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ด้วยเทคนิค Extrusion Nano Zinc Oxide ฝังตัวเข้าไปในเส้นใยสิ่งทอแทนวิธีการเคลือบบนเส้นใยแบบทั่วไป จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ Perma มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียคงทนถาวรตลอดอายุการใช้งาน โดยได้รับการรับรองประสิทธิภาพการป้องกันเชื้อแบคทีเรีย จากหลากหลายสถาบัน อาทิเช่น สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, Intertek, Kaken, SGS, BOKEN และอีกมากมาย

เส้นใยเส้นด้ายและสิ่งทอโพลีเอสเตอร์ยับยั้งแบคทีเรียแบบถาวรด้วยนาโนซิงค์

เส้นใยโพลีเอสเตอร์เพอร์มายับยั้งแบคทีเรียถาวร

ประสิทธิภาพที่สูงของนาโนซิงค์ผสมผสานกับพลาสติกPETและพอลิเมอร์ที่เส้นใยโพลีเอสเตอร์ การฝั่งนาโนซิงค์ไปในใยผ้าทำให้มีประสิทธิภาพยับยั้งแบคทีเรีย กลิ่นอับชื้นและป้องกันUVตั้งแต่ภายในของเส้นใยผ้า ซึ่งแตกต่างกับวิธีการเคลือบบนพื้นผิวภายนอกโดยสิ้นเชิง ประสิทธิภาพของการยับยั้งแบคทีเรียจะไม่หลุดลอกระหว่างการซักล้าง ดังนั้นจึงไม่ส่งผลเสียต่อระบบนิเวศธรรมชาติอย่างแน่นอน เส้นใยยับยั้งแบคทีเรียถาวรของเพอร์มามีคุณสมบัติเหมือนโพลีเอสเตอร์จึง ไม่จำเป็นต้องมีกระบวนการพิเศษหรือสารเคมีเฉพาะเพิ่มลงไปในกระบวนการผลิต เส้นใยยับยั้งแบคทีเรียเพอร์มาเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นวัสดุที่ยั่งยืนที่ไม่เพียงแต่ใช้ในผลิตภัณฑ์ทั่วไป อีกทั้งยังใช้ในผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อีกด้วย

POLYESTER STAPLE FIBRE WITH NANO ZINC      
LUSTER SEMI DULL        1.3D X 38MM

เส้นด้ายโพลีเอสเตอร์เพอร์มายับยั้งแบคทีเรียถาวร

เส้นด้ายเพอร์มายับยั้งแบคทีเรียแบบถาวรทำจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ที่มีนาโนซิงค์ออกไซด์ ประสิทธิภาพสูงของนาโนซิงค์ถูกบีบอัดเข้าไปในระดับโมเลกุลของโครงสร้างเส้นใย ดังนั้นจึงเกิดคุณสมบัติมากมายอย่างเช่น การยับยั้งแบคทีเรีย การยับยั้งกลิ่นอับและป้องกัน UVตั้งแต่ภายในของเส้นใย ประสิทธิภาพของการยับยั้งแบคทีเรียจะไม่หลุดลอกระหว่างการซักล้าง ดังนั้นจึงไม่ส่งผลเสียต่อระบบนิเวศธรรมชาติอย่างแน่นอน เส้นด้ายยับยั้งแบคทีเรียถาวรของเพอร์มามีคุณสมบัติเหมือนโพลีเอสเตอร์จึง ไม่จำเป็นต้องมีกระบวนการพิเศษหรือสารเคมีเฉพาะเพิ่มลงไปในกระบวนการผลิต เส้นด้ายยับยั้งแบคทีเรียเพอร์มาเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นวัสดุที่ยั่งยืนที่ไม่เพียงแต่ใช้ในผลิตภัณฑ์ทั่วไป อีกทั้งยังใช้ในผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อีกด้วย

ZTK 10/12/16/20/34/50 – 100% PERMA (SPUN POLYESTER WITH NANO ZINC)
ZCVC 32/40/45 – 45% PERMA + 55% COTTON ZTC 20/45 – 65% PERMA + 35% COTTON

“We provide total textile solutions to meet your needs”

มีประสิทธิภาพยับยั้งแบคทีเลียยาวนานตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอของเพอร์มาที่ใช้เทคโนโลยีฝังนาโนซิงค์ในเส้นใย ทำให้ประสิทธภาพการยับยั้งแบคทีเรียไม่หลุดลอกหลังการซักล้างและยังคงประสิทธิภาพยับยั้งแบคทีเลียยาวนานตลอดอายุการใช้งาน

ลดกลิ่นอับชื้นและกลิ่นไม่พึงประสงค์

ด้วยนวัตกรรมเฉพาะของเพอร์มาทำให้สิ่งทอของเพอร์มาแห้งเร็วและคายความชื้นได้ไว จังช่วยลดปัญหาเรื่องกลิ่นอับชื้นและกลิ่นอับทีไม่พึงประสงค์

ปลอดสารพิษ มั่นใจในความปลอดภัยต่อผู้ใช้

ผลิตภัณฑ์เพอร์มาผ่านการวิจัยและพัฒนาอย่างเข้มงวด ประกอบด้วยอนุภาคนาโนของซิงค์ออกไซด์ที่ได้รับการรับรองความปลอดภัยตามมาตราฐานสากล ดังนั้นผลิตภัณฑ์ของเราไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์และเรามั่นใจในความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้

คุณสมบัติป้องกัน UV

เทคโนโลยีการฝังนาโนซิงค์ในเส้นใยทำให้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอของเพอร์มามีคุณสมบัติป้องกันUVได้มากถึง 40 UPF

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นาโนซิงค์ถูกฝังตัวอยู่ในเส้นใยระดับโมเลกุล จึงไม่มีการหลุดลอกออกไปกับน้ำในระหว่างการซักล้าง ดังนั้นผลิตภัณฑ์ของเพอร์มาเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศธรรมชาติ